Grace Dance Academy

CUP GRACE DANCE MỞ RỘNG 2022 Giải Vô Địch Khiêu Vũ Thể Thao - Nghệ Thuật - Linedance Nhịp Vui Sống Khoẻ - Thể Dục Theo Nhạc

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: LineDance Trung niên - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Line - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
115 Rumba Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Thành Phố Mỹ Tho -Tiền Giang #1
378 Mambo CLB STAR DANCE #1
168 BACHATA CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 2: Showdance Nhi đồng Thiếu nhi - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Show - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:03:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
394 Banana hearts of Minion FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
504 Little Stars FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
398 FS GIRLS FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 3: LineDance Trung niên - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Line - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:06:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
372 Boston Clb KV Kim Trang - Phú Yên #1
169 Cha Cha Cha CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
379 Bachata CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 4: Trung niên 3 - Hạng C Nghệ Thuật - Chung kết

0 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:45 27/8

Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.

Sự kiện 5: Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
417 (M) Trần Viết Trung - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1

Sự kiện 6: Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
439 (M) Trần Quốc Tuấn - (F) Huỳnh Thị Thanh Clb KV Nghệ Thuật Gò Vấp #1
495 (M) Phạm Đức Phong - (F) Võ Thị Kim Thanh Clb Lê Viễn - Hồ Xuân Hương #1
467 (M) Huỳnh Văn Tốt - (F) Lâm Thị Kim Chi Clb Vui Khoẻ Gò Vấp #1

Sự kiện 7: Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn thị Đua - (F) Nguyễn hoàng Lốc CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1

Sự kiện 8: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:45:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1

Sự kiện 9: Cao Niên - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1

Sự kiện 10: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
087 (M) PHẠM ĐÌNH SƠN - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
195 (M) Nguyễn Văn Hải - (F) Trần Thị Xuân Thu Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1

Sự kiện 11: Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 12: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
495 (M) Phạm Đức Phong - (F) Võ Thị Kim Thanh Clb Lê Viễn - Hồ Xuân Hương #1

Sự kiện 13: Trung niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC, RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:52:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1

Sự kiện 14: Cao Niên - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:52:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1
231 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
294 (M) Nguyễn Công Bình - (F) Tô Kim Hồng Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 15: Trung niên 3 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:55:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
087 (M) PHẠM ĐÌNH SƠN - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1

Sự kiện 16: Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:55:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1

Sự kiện 17: Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:58:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 18: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:58:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
439 (M) Trần Quốc Tuấn - (F) Huỳnh Thị Thanh Clb KV Nghệ Thuật Gò Vấp #1
231 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
419 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1

Sự kiện 19: Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:02:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1

Sự kiện 20: Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:02:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1

Sự kiện 21: Cao Niên - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:05:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1

Sự kiện 22: Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:08:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
231 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
294 (M) Nguyễn Công Bình - (F) Tô Kim Hồng Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 23: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
362 Hồ Phan Diệp Ánh Clb Hà Phú #1
361 Nguyễn Ngọc Kim Hà Clb Hà Phú #1
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 24: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
358 Đỗ Nguyễn Phương Linh Clb Hà Phú #1
360 Lê Thảo Bảo Hân Clb Hà Phú #1
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
506 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hà Phú #1

Sự kiện 25: Clb - Vô địch - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
176 Trương Lê Hào Kiệt Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
340 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Clb Hoàng Trang Dancesport #1
336 Nguyễn Đỗ Tường Uyên Clb Dancesport HaMyMy Sadec Đồng Tháp #1

Sự kiện 26: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
350 Lê Nguyễn Gia Nghi FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
389 Nguyễn Thuỵ Cát Tường FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
365 Nguyễn Trần Đông Nghi FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 27: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
356 Bùi Hoàng Thiên An FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
390 Hồ Bảo Ngọc FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
366 Đoàn Nhật Thảo Vy FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 28: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
354 Phạm Bảo Hân Joyce FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
353 Nguyễn Ngọc Lam Giang FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
357 Lại Minh Anh FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 29: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
392 Nguyễn Đức Ngọc Minh FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
371 Võ Thị Thiên Di FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
368 Nguyễn Đoàn Tuệ Tâm FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 30: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:11:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1
375 Lê Ngọc Hoài Thương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 31: Clb Hoàng Trang Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
340 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Clb Hoàng Trang Dancesport #1
341 Võ Ngọc Yumi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
343 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 32: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
353 Nguyễn Ngọc Lam Giang FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
357 Lại Minh Anh FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
354 Phạm Bảo Hân Joyce FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 33: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
356 Bùi Hoàng Thiên An FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
365 Nguyễn Trần Đông Nghi FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
366 Đoàn Nhật Thảo Vy FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 34: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
335 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
336 Nguyễn Đỗ Tường Uyên Clb Dancesport HaMyMy Sadec Đồng Tháp #1

Sự kiện 35: CLB KIM VÂN DANCE - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
037 Nguyễn Ngọc Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1
038 Huỳnh Lê Ngọc An CLB KIM VÂN DANCE #1
041 Lâm Nguyễn Bảo Trân CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 36: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
375 Lê Ngọc Hoài Thương CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 37: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
362 Hồ Phan Diệp Ánh Clb Hà Phú #1
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
361 Nguyễn Ngọc Kim Hà Clb Hà Phú #1

Sự kiện 38: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
360 Lê Thảo Bảo Hân Clb Hà Phú #1
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
358 Đỗ Nguyễn Phương Linh Clb Hà Phú #1
506 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hà Phú #1

Sự kiện 39: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
390 Hồ Bảo Ngọc FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
368 Nguyễn Đoàn Tuệ Tâm FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
350 Lê Nguyễn Gia Nghi FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 40: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
353 Nguyễn Ngọc Lam Giang FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
354 Phạm Bảo Hân Joyce FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
392 Nguyễn Đức Ngọc Minh FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 41: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 42: CLB KIM VÂN DANCE - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:18:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
041 Lâm Nguyễn Bảo Trân CLB KIM VÂN DANCE #1
037 Nguyễn Ngọc Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1
038 Huỳnh Lê Ngọc An CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 43: CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:21:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Lê Phan Quỳnh Anh CLB KIM VÂN DANCE #1
031 Trương Huỳnh Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1
032 Nguyễn Hoài Anh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 44: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:21:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
335 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
336 Nguyễn Đỗ Tường Uyên Clb Dancesport HaMyMy Sadec Đồng Tháp #1

Sự kiện 45: Clb Hoàng Trang Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:21:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
341 Võ Ngọc Yumi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
343 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport #1
340 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 46: CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:21:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
019 Mai Hạ Vy CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 47: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:28:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
362 Hồ Phan Diệp Ánh Clb Hà Phú #1
361 Nguyễn Ngọc Kim Hà Clb Hà Phú #1

Sự kiện 48: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:28:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
506 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hà Phú #1
358 Đỗ Nguyễn Phương Linh Clb Hà Phú #1
360 Lê Thảo Bảo Hân Clb Hà Phú #1

Sự kiện 49: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:28:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1
375 Lê Ngọc Hoài Thương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 50: Clb - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:28:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
019 Mai Hạ Vy CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
032 Nguyễn Hoài Anh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 51: CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:28:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
035 Hồ Ngọc Bảo Quyên CLB KIM VÂN DANCE #1
031 Trương Huỳnh Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1
034 Lê Phan Quỳnh Nhi CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 52: Trung niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật - Chung kết

0 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:34:30 27/8

Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.

Sự kiện 53: Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:34:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
417 (M) Trần Viết Trung - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1

Sự kiện 54: Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:34:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 55: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:34:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1

Sự kiện 56: Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:41:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1

Sự kiện 57: Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:41:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
417 (M) Trần Viết Trung - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1

Sự kiện 58: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:41:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
087 (M) PHẠM ĐÌNH SƠN - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1

Sự kiện 59: Trung niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC, RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:47:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1

Sự kiện 60: Trung niên 3 - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:47:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1
138 (M) Thạch Hồng - (F) Lưu Cẩm Lan Bước Nhảy Hoàn Vũ Việt Nam #1

Sự kiện 61: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:47:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1
467 (M) Huỳnh Văn Tốt - (F) Lâm Thị Kim Chi Clb Vui Khoẻ Gò Vấp #1

Sự kiện 62: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng C Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:50:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1

Sự kiện 63: Trung niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:00:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
087 (M) PHẠM ĐÌNH SƠN - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1

Sự kiện 64: Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:03:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 (M) Trần Văn Quảng - (F) Phan Thị Nữ Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
419 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 65: Trung niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 66: Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1
420 (M) La Quang Hồng - (F) Vũ Thị Tươi Kim anh gialai #1
421 (M) Nguyễn Thái Sơn - (F) Nguyễn Kim Loan Kim anh gialai #1

Sự kiện 67: CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:10:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
036 Võ Ngọc Minh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1
032 Nguyễn Hoài Anh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1
031 Trương Huỳnh Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 68: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:10:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
333 Bùi Nguyễn Phương Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
332 Nguyễn Cát Tuệ Mỹ Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 69: Clb - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:10:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 Nguyễn Thị Hương Quỳnh HK DanceSport #1
341 Võ Ngọc Yumi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
474 Nguyễn Thu Thảo Clb Hà Phú #1

Sự kiện 70: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:10:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
375 Lê Ngọc Hoài Thương CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 71: CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:13:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
032 Nguyễn Hoài Anh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1
036 Võ Ngọc Minh Thư CLB KIM VÂN DANCE #1
035 Hồ Ngọc Bảo Quyên CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 72: CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:13:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
015 Trần Dương Thiên Bảo CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 73: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:13:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
333 Bùi Nguyễn Phương Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
332 Nguyễn Cát Tuệ Mỹ Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 74: Clb - Vô địch - Hạng F2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:13:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
343 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport #1
356 Bùi Hoàng Thiên An FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
175 Trần Gia Phú Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
058 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 75: CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:13:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1
374 Lê Ngọc Thiên Hương CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 76: CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
031 Trương Huỳnh Như Ý CLB KIM VÂN DANCE #1
034 Lê Phan Quỳnh Nhi CLB KIM VÂN DANCE #1
033 Lê Phan Quỳnh Anh CLB KIM VÂN DANCE #1

Sự kiện 77: CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 Mai Hạ Vy CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 78: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
335 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
334 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport #1
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 79: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
343 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport #1
062 VŨ NGÔ PHƯƠNG LAN ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1
058 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 80: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
391 Giang Yến Nhi FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
390 Hồ Bảo Ngọc FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
353 Nguyễn Ngọc Lam Giang FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 81: CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:16:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 82: CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
015 Trần Dương Thiên Bảo CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 83: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
353 Nguyễn Ngọc Lam Giang FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
354 Phạm Bảo Hân Joyce FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
369 Đỗ Thiên Ý FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 84: FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
368 Nguyễn Đoàn Tuệ Tâm FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
366 Đoàn Nhật Thảo Vy FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
367 Đỗ An Nhiên FUTURE STAR DANCE STUDIO #1

Sự kiện 85: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 11 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
332 Nguyễn Cát Tuệ Mỹ Clb Hoàng Trang Dancesport #1
390 Hồ Bảo Ngọc FUTURE STAR DANCE STUDIO #1
331 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
333 Bùi Nguyễn Phương Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 86: CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 13:23:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 87: Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:26:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1
439 (M) Trần Quốc Tuấn - (F) Huỳnh Thị Thanh Clb KV Nghệ Thuật Gò Vấp #1
231 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
418 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Trần Thị Sương Clb Trần Trung Gia Lai #1

Sự kiện 88: Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:29:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
414 (M) Đinh Thị Vóc - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
120 (M) Nguyễn văn Bồn - (F) Nguyễn thị xuân Clb dancesport Hải xuân phú yên #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 89: Vô địch - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:33:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn thị Đua - (F) Nguyễn hoàng Lốc CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1

Sự kiện 90: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng B Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:36:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 91: Clb Hoàng Trang Dancesport - Cao Niên - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:49:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
345 Lê Xuân Thị Khuyên Khuyêng Clb Hoàng Trang Dancesport #1
346 Trần Thị Minh Clb Hoàng Trang Dancesport #1
344 Hà Thị Thuý Ngân Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 92: Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:49:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
111 (M) Phan Anh Quang - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 93: Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:49:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
111 (M) Phan Anh Quang - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 94: Clb - Cao Niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:52:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
388 ĐỖ THỊ KHOA Clb Hoàng Trang Dancesport #1
349 Hà Thị Thuý Ngân Clb Hoàng Trang Dancesport #1
060 TRẦN THỊ THÚY HẰNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 95: Clb - Thầy trò Thanh Thiếu niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:52:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
351 (M) Lê Hà Trung - (F) Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport #1
073 (M) LÊ THỊ HỒNG HÀ - (F) NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 96: Clb - Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:52:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
083 (M) Phan Anh Quang - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
039 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình dancesport TN #1

Sự kiện 97: Vô địch - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
011 (M) Nguyễn thị Đua - (F) Nguyễn hoàng Lốc CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1

Sự kiện 98: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
422 (M) Vũ Tuấn Anh - (F) Vũ Thị Thương Kim anh gialai #1
419 (M) Vũ Ngọc Yên - (F) Phạm Thị Liễu Clb Trần Trung Gia Lai #1
138 (M) Thạch Hồng - (F) Lưu Cẩm Lan Bước Nhảy Hoàn Vũ Việt Nam #1

Sự kiện 99: Vô địch - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:59:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1
436 (M) Trần Hữu Tồn - (F) Hoàng Thị Loan Clb Phan Quân #1

Sự kiện 100: Vô địch - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1

Sự kiện 101: Vô địch - Hạng E7 Nghệ Thuật - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): WZ - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:05:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
087 (M) PHẠM ĐÌNH SƠN - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 102: Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:08:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
111 (M) Phan Anh Quang - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 103: Clb - Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:12:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
082 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
461 (M) Lê Hà Trung - (F) Đỗ Thị Khoa Clb Hoàng Trang Dancesport #1

Sự kiện 104: Clb - Trung niên 2 - Hạng E2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:15:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
039 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình dancesport TN #1
083 (M) Phan Anh Quang - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 105: Clb - Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:15:15 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
186 (M) Nguyễn Văn Hải - (F) Nguyễn Thị Khánh Phước Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
082 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 106: Vô địch - Hạng E10 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bachata - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:18:30 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1
439 (M) Trần Quốc Tuấn - (F) Huỳnh Thị Thanh Clb KV Nghệ Thuật Gò Vấp #1
100 (M) NGUYỄN TẤN SINH - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 107: Vô địch - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:21:45 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
011 (M) Nguyễn thị Đua - (F) Nguyễn hoàng Lốc CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1
052 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thúy hằng Hoàng Anh dancesports #1
436 (M) Trần Hữu Tồn - (F) Hoàng Thị Loan Clb Phan Quân #1

Sự kiện 108: Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): CC, RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:25:00 27/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
411 (M) Dương Cao Sơn - (F) Trần Thu Tâm Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
468 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Võ Thị Ánh Hồng CLB Hari yoga&dance BMT #1

Sự kiện 109: Nhịp Vui Sống Khoẻ - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Line - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 06:00:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
479 Tango Clb Lê Viễn Kỳ Đồng #1
478 Chachacha Clb Lê Viễn - Hồ Xuân Hương #1
437 Chachacha Clb DS HỘI LHPN P16 - Gò Vấp #1

Sự kiện 110: Đồng diễn Trung niên - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): For - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 06:03:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
466 Chachacha CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
076 SÓNG BIỂN ( NVH Lao Động Khánh Hoà) Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 111: Nhịp Vui Sống Khoẻ - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Line - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 06:06:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
482 Slow Waltz Clb Lê Viễn - Hồ Xuân Hương #1
481 Chachacha Clb Lê Viễn Kỳ Đồng #1
480 Bachata Clb Lê Viễn Kỳ Đồng #1

Sự kiện 112: Cao Niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:29:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
363 (M) Lê Văn Sáu - (F) Nguyễn Thị Bồng Clb Khiêu Vũ Kbang #1
098 (M) NGUYỄN TẤN SINH - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
121 (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm CLB SAO VIỆT #1
186 (M) Nguyễn Văn Hải - (F) Nguyễn Thị Khánh Phước Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 113: Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:29:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1
505 (M) Nguyễn Minh Cảnh - (F) Hồ Thị Yến Học Viện Khánh Thi Academy #1

Sự kiện 114: Cao Niên - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:33:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
363 (M) Lê Văn Sáu - (F) Nguyễn Thị Bồng Clb Khiêu Vũ Kbang #1

Sự kiện 115: Cao Niên - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:36:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1
399 (M) Nguyễn Thành Nhân - (F) Bùi Thị Kim Thư CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1

Sự kiện 116: Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:36:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
383 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Phạm Thị Thu Hà CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1

Sự kiện 117: Cao Niên - Hạng E2 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:39:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1
399 (M) Nguyễn Thành Nhân - (F) Bùi Thị Kim Thư CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1

Sự kiện 118: Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:39:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
383 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Phạm Thị Thu Hà CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1

Sự kiện 119: Beginner Trung niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:42:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1
098 (M) NGUYỄN TẤN SINH - (F) HỒ THỊ BÁU Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
505 (M) Nguyễn Minh Cảnh - (F) Hồ Thị Yến Học Viện Khánh Thi Academy #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1

Sự kiện 120: Ladies Thanh Trung niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:42:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
215 (M) Dương Thị Thu Hường - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Harmony Dance Studio #1
061 (M) LÊ THỊ HỒNG HÀ - (F) NGÔ HỒ CẨM TÚ ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1
189 (M) Nguyễn Thị Khánh Phước - (F) Trần Thị Bích Trang Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 121: Cao Niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:46:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
363 (M) Lê Văn Sáu - (F) Nguyễn Thị Bồng Clb Khiêu Vũ Kbang #1

Sự kiện 122: Beginner Trung niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:46:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1

Sự kiện 123: Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:46:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
449 (M) mai hiếu liêm - (F) trần Thị Ngọc lý CLB Tài Phượng #1
463 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Dương Thị Thu Hường Harmony Dance Studio #1

Sự kiện 124: Cao Niên - Hạng D1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
399 (M) Nguyễn Thành Nhân - (F) Bùi Thị Kim Thư CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1

Sự kiện 125: Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1

Sự kiện 126: Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1

Sự kiện 127: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:55:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
364 (M) Lê Văn Sáu - (F) Hồ Thị Thu Hà Clb Khiêu Vũ Kbang #1
082 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 128: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:55:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
463 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Dương Thị Thu Hường Harmony Dance Studio #1
081 (M) Trần Anh Quang - (F) Lương Thị Công Thuỷ Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 129: Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:55:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
456 (M) Nguyễn Trung Hữu - (F) Phạm Kim Loan CLB khiêu vũ Tân Bình #1
284 (M) Nguyễn Xuân Chi - (F) Nguyễn Thị Quỳnh Điệp T&T Dancesport #1

Sự kiện 130: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:59:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
039 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình dancesport TN #1
095 (M) LÊ VĂN LIÊN - (F) PHAN LY Hải Dancesoprt ( NVH Lao Động Khánh Hoà ) #1
121 (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm CLB SAO VIỆT #1
082 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
476 (M) DƯ PHƯƠNG - (F) CAO THI MAI LOAN PHOENIX DIAMOND CENTER #1

Sự kiện 131: Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:59:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
456 (M) Nguyễn Trung Hữu - (F) Phạm Kim Loan CLB khiêu vũ Tân Bình #1
083 (M) Phan Anh Quang - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1
188 (M) Nguyễn Văn Hải - (F) Trần Thị Bích Trang Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 132: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 08:02:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 133: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:05:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
083 (M) Phan Anh Quang - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
039 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình dancesport TN #1
476 (M) DƯ PHƯƠNG - (F) CAO THI MAI LOAN PHOENIX DIAMOND CENTER #1
415 (M) Lê Văn Sáu - (F) Lý Mũi Hoan Clb Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 134: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 08:08:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 135: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:12:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
364 (M) Lê Văn Sáu - (F) Hồ Thị Thu Hà Clb Khiêu Vũ Kbang #1
082 (M) Lê Nguyên Phong - (F) Hoàng Thị Ngọc Điền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 136: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:12:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
462 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Nguyễn Thị Út Harmony Dance Studio #1
081 (M) Trần Anh Quang - (F) Lương Thị Công Thuỷ Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1

Sự kiện 137: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 08:18:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
401 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 138: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
441 Nguyễn Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
442 Nguyễn Như Thảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
395 Trịnh Lê Minh Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 139: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
328 Hoàng Lê Phương Quỳnh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
397 Lâm Hồ Trúc Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
400 Nguyễn Trần Bảo Ngọc CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 140: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
326 Thái Nguyễn Thảo Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
327 Ruby Bảo Nguyễn CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
444 Nguyễn Thùy Phong CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 141: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
321 Lê Nguyễn Hải Bằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
154 Bùi Hoàng Phương Vy CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
447 Phạm Quỳnh Anh CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
458 Nguyễn Võ Yến Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 142: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 13 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
450 ĐẶNG DUY HÂN Clb DT dancesport Kiên Giang #1
171 Vũ Bình Minh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
338 phạm kim hoàng Clb DT dancesport Kiên Giang #1
459 Trần Như Thảo Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 143: Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
170 Nguyễn Mạnh Khang Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
172 Đạo Ngọc Khánh Linh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
171 Vũ Bình Minh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 144: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
288 Hồ Thanh Thư Lion Team #1
292 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1
289 Trịnh Cát My Lion Team #1

Sự kiện 145: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
293 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
291 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
295 Nguyễn Phạm Minh Hương Lion Team #1

Sự kiện 146: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
142 Nguyễn ngọc quỳnh chi SH DANCE AN KHÊ #1
491 Nguyễn Linh Chi Grace Dance Academy #1
497 Mai Bảo Ngọc Clb PT Dancesport #1

Sự kiện 147: Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:25:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
178 (M) Trương Hào Kiện - (F) Huỳnh Nguyễn Phương Nhi Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
177 (M) Nguyễn Mạnh Khang - (F) Đạo Ngọc Khánh Linh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
179 (M) Trần Gia Phú - (F) Ngô Ngọc Bảo Tiên Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 148: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
407 Phạm Khắc Anh Khôi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
404 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
403 Vũ Nguyễn Khánh Uyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 149: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
406 Lê Thanh Hằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
402 Đào Nguyên Thanh An CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
408 Nguyễn Đoàn Đại Bảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 150: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
444 Nguyễn Thùy Phong CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
441 Nguyễn Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
442 Nguyễn Như Thảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
400 Nguyễn Trần Bảo Ngọc CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 151: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
327 Ruby Bảo Nguyễn CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
443 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
397 Lâm Hồ Trúc Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 152: Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
450 ĐẶNG DUY HÂN Clb DT dancesport Kiên Giang #1
337 Đặng Nguyễn Thiên Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1
338 phạm kim hoàng Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 153: Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
355 Đoàn Hoàng Kim Clb DT dancesport Kiên Giang #1
347 NGUYỄN CÁT TIÊN Clb DT dancesport Kiên Giang #1
370 Vũ Bảo Khả Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 154: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
291 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
288 Hồ Thanh Thư Lion Team #1
475 Nguyễn Ngọc Như Ý Lion Team #1

Sự kiện 155: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
260 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc Lion Team #1
289 Trịnh Cát My Lion Team #1
295 Nguyễn Phạm Minh Hương Lion Team #1

Sự kiện 156: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
227 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
254 Kiều Tuệ Lâm NaNa Dance Studio #1
280 Mai Nguyễn Thiên Hương NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 157: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:28:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
220 Diệc Thục Mỹ NaNa Dance Studio #1
232 Huỳnh Hoàng Gia Hân NaNa Dance Studio #1
265 Lê Nguyễn Song Thư NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 158: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
438 Nguyễn Đình Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
447 Phạm Quỳnh Anh CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
457 Nguyễn Võ Tâm Như CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 159: Clb DT dancesport Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
359 Nguyễn Lê Trúc Giang Clb DT dancesport Kiên Giang #1
342 HUỲNH LẬP CHÁNH Clb DT dancesport Kiên Giang #1
347 NGUYỄN CÁT TIÊN Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 160: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
263 Ngô Thùy Khánh Linh Lion Team #1
475 Nguyễn Ngọc Như Ý Lion Team #1
239 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm Anh Lion Team #1

Sự kiện 161: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
260 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc Lion Team #1
293 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
255 Võ Hoàng Ngọc Nhi Lion Team #1

Sự kiện 162: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
220 Diệc Thục Mỹ NaNa Dance Studio #1
232 Huỳnh Hoàng Gia Hân NaNa Dance Studio #1
276 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 163: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
225 Nguyễn Đan Quỳnh NaNa Dance Studio #1
275 Đào Hà Lê Thanh NaNa Dance Studio #1
280 Mai Nguyễn Thiên Hương NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 164: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
265 Lê Nguyễn Song Thư NaNa Dance Studio #1
271 Đỗ Phương Anh NaNa Dance Studio #1
227 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 165: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
490 Lê Nga Tâm An Grace Dance Academy #1
492 Trần Phạm Minh Anh Grace Dance Academy #1
497 Mai Bảo Ngọc Clb PT Dancesport #1

Sự kiện 166: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
136 Nguyễn Hoàng Ngân Vĩnh Huy DanceSport Bình Định. #1
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
174 Ngô Ngọc Bảo Tiên Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 167: Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:31:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
147 Đặng khả châu SH DANCE AN KHÊ #1

Sự kiện 168: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:34:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
395 Trịnh Lê Minh Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
328 Hoàng Lê Phương Quỳnh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
444 Nguyễn Thùy Phong CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 169: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:34:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
322 Nguyễn Hà Song Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
153 Bùi Hoàng Phương Thảo CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
155 Ngô Lê Khánh An CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 170: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:34:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
321 Lê Nguyễn Hải Bằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
154 Bùi Hoàng Phương Vy CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 171: Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:34:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 172: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:34:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
291 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
293 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
263 Ngô Thùy Khánh Linh Lion Team #1

Sự kiện 173: CLB DANCESPORT QUỐC TÚY - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 Bùi Hoàng Phương Vy CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
155 Ngô Lê Khánh An CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
153 Bùi Hoàng Phương Thảo CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 174: Clb DT dancesport Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
359 Nguyễn Lê Trúc Giang Clb DT dancesport Kiên Giang #1
347 NGUYỄN CÁT TIÊN Clb DT dancesport Kiên Giang #1
342 HUỲNH LẬP CHÁNH Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 175: Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
450 ĐẶNG DUY HÂN Clb DT dancesport Kiên Giang #1
370 Vũ Bảo Khả Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1
337 Đặng Nguyễn Thiên Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 176: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
387 Trần Nguyễn Bảo Thi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
160 Nguyễn Trần Diệp Chi CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
438 Nguyễn Đình Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 177: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
442 Nguyễn Như Thảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
395 Trịnh Lê Minh Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
328 Hoàng Lê Phương Quỳnh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 178: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
443 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
444 Nguyễn Thùy Phong CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
441 Nguyễn Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 179: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
400 Nguyễn Trần Bảo Ngọc CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
397 Lâm Hồ Trúc Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
442 Nguyễn Như Thảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 180: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
490 Lê Nga Tâm An Grace Dance Academy #1
491 Nguyễn Linh Chi Grace Dance Academy #1
498 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 181: Clb - Thiếu niên 2 - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:38:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
424 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trần Minh Duyên Grace Dance Academy #1
180 (M) Nguyễn Minh Khang - (F) Nguyễn Ngọc Kim Ngân Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 182: Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
370 Vũ Bảo Khả Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1
337 Đặng Nguyễn Thiên Vy Clb DT dancesport Kiên Giang #1
338 phạm kim hoàng Clb DT dancesport Kiên Giang #1

Sự kiện 183: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
271 Đỗ Phương Anh NaNa Dance Studio #1
276 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1
280 Mai Nguyễn Thiên Hương NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 184: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
226 Võ Phan Hồng Khánh NaNa Dance Studio #1
227 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
275 Đào Hà Lê Thanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 185: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
321 Lê Nguyễn Hải Bằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
317 Trần Ngọc Quỳnh Thư CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 186: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
322 Nguyễn Hà Song Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
325 Nguyễn Ngọc Phương Nghi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
159 Lê Trần Bảo Ngọc CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 187: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
289 Trịnh Cát My Lion Team #1
260 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc Lion Team #1
295 Nguyễn Phạm Minh Hương Lion Team #1

Sự kiện 188: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:44:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
292 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1
293 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
263 Ngô Thùy Khánh Linh Lion Team #1

Sự kiện 189: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
409 Phạm Ngọc Hân Nhi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 190: SHINE DANCE - Vô địch - Hạng FD3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 Võ Trần Bảo An SHINE DANCE #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1
005 Hồ Thị Yến SHINE DANCE #1

Sự kiện 191: CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
200 Lê Bảo Trân CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
199 Nguyễn Cao Tú Nhi CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
198 Vũ Hoàng My CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1

Sự kiện 192: Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
464 Nguyễn Minh Lam Ngọc SH Star - Gia Lai #1
425 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
465 Lê Hoàng Phương Nghi SH Star - Gia Lai #1

Sự kiện 193: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
426 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
146 Nguyễn mai hoài anh SH DANCE AN KHÊ #1
496 Nguyễn Lâm Nhật Hạ SH Star - Gia Lai #1

Sự kiện 194: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
293 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
260 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc Lion Team #1
255 Võ Hoàng Ngọc Nhi Lion Team #1

Sự kiện 195: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:51:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
225 Nguyễn Đan Quỳnh NaNa Dance Studio #1
227 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
276 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 196: NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:51:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
254 Kiều Tuệ Lâm NaNa Dance Studio #1
265 Lê Nguyễn Song Thư NaNa Dance Studio #1
275 Đào Hà Lê Thanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 197: Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:51:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
425 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 198: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
144 Thái huyền trân SH DANCE AN KHÊ #1
497 Mai Bảo Ngọc Clb PT Dancesport #1
171 Vũ Bình Minh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 199: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
402 Đào Nguyên Thanh An CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
406 Lê Thanh Hằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
408 Nguyễn Đoàn Đại Bảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 200: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
404 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
403 Vũ Nguyễn Khánh Uyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
407 Phạm Khắc Anh Khôi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 201: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
447 Phạm Quỳnh Anh CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
019 Mai Hạ Vy CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 202: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
323 Huỳnh Bảo Châu CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
457 Nguyễn Võ Tâm Như CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
458 Nguyễn Võ Yến Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 203: GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
209 Trần Hoài Bảo Ngân GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
210 Trần Hoài Bảo Như GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
192 Nguyễn Hoàng Mai Nhi GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 204: SHINE DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
003 Hà Thiên Bảo Ngọc SHINE DANCE #1
005 Hồ Thị Yến SHINE DANCE #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1

Sự kiện 205: CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
457 Nguyễn Võ Tâm Như CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
447 Phạm Quỳnh Anh CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
458 Nguyễn Võ Yến Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 206: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:54:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
434 (M) Nguyễn Minh Cường - (F) Đào Vương Gia Hân Học Viện Khánh Thi Academy #1
177 (M) Nguyễn Mạnh Khang - (F) Đạo Ngọc Khánh Linh Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
133 Nguyễn Đào Thảo Nguyên Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1

Sự kiện 207: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
317 Trần Ngọc Quỳnh Thư CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
324 Bùi Huỳnh Thiên Kim CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
327 Ruby Bảo Nguyễn CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 208: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
321 Lê Nguyễn Hải Bằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 209: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
019 Mai Hạ Vy CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
325 Nguyễn Ngọc Phương Nghi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 210: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
320 Nguyễn Khánh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
438 Nguyễn Đình Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 211: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
318 Lê Ngọc Quỳnh Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
384 Hoàng Ngọc Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
156 Phan Huỳnh Thái Hân CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 212: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
445 Trần Lê Quốc Khương CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
409 Phạm Ngọc Hân Nhi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
440 Phạm Thị Diễm My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 213: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
496 Nguyễn Lâm Nhật Hạ SH Star - Gia Lai #1
426 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
122 Hà Uyên Phương HOÀNG SƯƠNG DANCESPORT CENTER - ĐÀ NẴNG #1

Sự kiện 214: Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:57:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
464 Nguyễn Minh Lam Ngọc SH Star - Gia Lai #1
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
433 ĐẶNG AN NA CLB DANCESPORT NHÀ THIẾU NHI KHÁNH HOÀ #1

Sự kiện 215: CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F5 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): VW - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 09:07:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1
376 Huỳnh Vũ Nhã Uyên CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 216: CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu Nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
198 Vũ Hoàng My CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
197 Nguyễn Hồng Hạnh CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
196 Lê Hoàng Ân CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1

Sự kiện 217: CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
199 Nguyễn Cao Tú Nhi CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
197 Nguyễn Hồng Hạnh CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
196 Lê Hoàng Ân CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1

Sự kiện 218: CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu Niên - Hạng FA Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
202 Lê Đoàn Khương Di CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
201 Lê Đoàn Khương An CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1
200 Lê Bảo Trân CLB Bước Nhảy Đăk Lăk #1

Sự kiện 219: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
499 Lê Thái An Grace Dance Academy #1
500 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1
492 Trần Phạm Minh Anh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 220: Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F5 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
446 Lê Trọng Nhân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
377 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân CLB STAR DANCE #1
373 Nguyễn Ngọc Minh Yến CLB STAR DANCE #1

Sự kiện 221: Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F5 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
289 Trịnh Cát My Lion Team #1
291 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
288 Hồ Thanh Thư Lion Team #1

Sự kiện 222: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
499 Lê Thái An Grace Dance Academy #1
501 Đặng Lê Khánh My Grace Dance Academy #1
502 Lê Trần Hồng Phúc Grace Dance Academy #1
500 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 223: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
489 Trần Đỗ Tân Khoa Grace Dance Academy #1
136 Nguyễn Hoàng Ngân Vĩnh Huy DanceSport Bình Định. #1
427 Dương Yến Nhi Grace Dance Academy #1
496 Nguyễn Lâm Nhật Hạ SH Star - Gia Lai #1

Sự kiện 224: Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
425 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
465 Lê Hoàng Phương Nghi SH Star - Gia Lai #1
464 Nguyễn Minh Lam Ngọc SH Star - Gia Lai #1

Sự kiện 225: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
403 Vũ Nguyễn Khánh Uyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
407 Phạm Khắc Anh Khôi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
404 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 226: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
408 Nguyễn Đoàn Đại Bảo CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
402 Đào Nguyên Thanh An CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
406 Lê Thanh Hằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 227: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
143 Trần nguyễn khang SH DANCE AN KHÊ #1
150 Nguyễn huyền phương SH DANCE AN KHÊ #1
149 Nguyễn ngọc ni na SH DANCE AN KHÊ #1

Sự kiện 228: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
324 Bùi Huỳnh Thiên Kim CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
326 Thái Nguyễn Thảo Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
443 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
327 Ruby Bảo Nguyễn CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 229: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 11 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
386 Đỗ Nhật Quỳnh Trâm CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
319 Nguyễn Lê Thanh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 230: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 12 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
320 Nguyễn Khánh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 231: Clb - Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:13:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
180 (M) Nguyễn Minh Khang - (F) Nguyễn Ngọc Kim Ngân Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1
181 (M) Trần Gia Phú - (F) Huỳnh Nguyễn Phương Nhi Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 232: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
325 Nguyễn Ngọc Phương Nghi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
324 Bùi Huỳnh Thiên Kim CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
326 Thái Nguyễn Thảo Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 233: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
323 Huỳnh Bảo Châu CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
320 Nguyễn Khánh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 234: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
440 Phạm Thị Diễm My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
319 Nguyễn Lê Thanh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
409 Phạm Ngọc Hân Nhi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 235: HK DanceSport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
046 Ngô Phương Thảo HK DanceSport #1
047 Hứa Nghi Lâm HK DanceSport #1
048 Nguyễn Ngọc Hân HK DanceSport #1

Sự kiện 236: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
496 Nguyễn Lâm Nhật Hạ SH Star - Gia Lai #1
488 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
489 Trần Đỗ Tân Khoa Grace Dance Academy #1

Sự kiện 237: Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
425 Lê Lan Phương Grace Dance Academy #1
464 Nguyễn Minh Lam Ngọc SH Star - Gia Lai #1
465 Lê Hoàng Phương Nghi SH Star - Gia Lai #1

Sự kiện 238: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
457 Nguyễn Võ Tâm Như CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
458 Nguyễn Võ Yến Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 239: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
145 Ngô thiên kim SH DANCE AN KHÊ #1
148 Hà thị bảo trân SH DANCE AN KHÊ #1
170 Nguyễn Mạnh Khang Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 240: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
412 Trương Du My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
324 Bùi Huỳnh Thiên Kim CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
325 Nguyễn Ngọc Phương Nghi CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 241: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
438 Nguyễn Đình Khánh Thy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
323 Huỳnh Bảo Châu CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
326 Thái Nguyễn Thảo Vy CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 242: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
384 Hoàng Ngọc Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
318 Lê Ngọc Quỳnh Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 243: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
018 Đổ Trần Quỳnh Như CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
322 Nguyễn Hà Song Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
016 Ngô khánh Linh CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 244: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
316 Trần Ngọc Huỳnh My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
387 Trần Nguyễn Bảo Thi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
445 Trần Lê Quốc Khương CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 245: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
315 Đinh Trần Tuyết Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
386 Đỗ Nhật Quỳnh Trâm CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
158 Nguyễn Ngọc Khánh Đan CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 246: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:33:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
488 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
502 Lê Trần Hồng Phúc Grace Dance Academy #1
501 Đặng Lê Khánh My Grace Dance Academy #1
500 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 247: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
410 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
323 Huỳnh Bảo Châu CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
445 Trần Lê Quốc Khương CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 248: Clb - Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
424 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trần Minh Duyên Grace Dance Academy #1
180 (M) Nguyễn Minh Khang - (F) Nguyễn Ngọc Kim Ngân Clb Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang #1

Sự kiện 249: Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:39:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
427 Dương Yến Nhi Grace Dance Academy #1
497 Mai Bảo Ngọc Clb PT Dancesport #1
498 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 250: Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:43:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
501 Đặng Lê Khánh My Grace Dance Academy #1
502 Lê Trần Hồng Phúc Grace Dance Academy #1
499 Lê Thái An Grace Dance Academy #1
040 Đỗ Đặng Yến Vinh CLB Vũ Bình dancesport TN #1

Sự kiện 251: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:43:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
384 Hoàng Ngọc Nhi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
316 Trần Ngọc Huỳnh My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
155 Ngô Lê Khánh An CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 252: Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:43:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
157 Nguyễn Ngọc Khánh Thi CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1
321 Lê Nguyễn Hải Bằng CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
153 Bùi Hoàng Phương Thảo CLB DANCESPORT QUỐC TÚY #1

Sự kiện 253: SHINE DANCE - Vô địch - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:43:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 Nguyễn Thị Ngọc Linh SHINE DANCE #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1
005 Hồ Thị Yến SHINE DANCE #1

Sự kiện 254: CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:49:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
319 Nguyễn Lê Thanh Vân CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
445 Trần Lê Quốc Khương CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
440 Phạm Thị Diễm My CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1

Sự kiện 255: Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:49:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
315 Đinh Trần Tuyết Anh CLB NHÂN HÀ DANCESPORT #1
387 Trần Nguyễn Bảo Thi CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1
386 Đỗ Nhật Quỳnh Trâm CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT #1

Sự kiện 256: Grace Dance Academy - Ladies Thiếu Nhi - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:49:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
493 (M) Lê Thái An - (F) Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1
494 (M) Đặng Lê Khánh My - (F) Lê Trần Hồng Phúc Grace Dance Academy #1

Sự kiện 257: Trung niên 3 - Hạng E1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:56:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
081 (M) Trần Anh Quang - (F) Lương Thị Công Thuỷ Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
462 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Nguyễn Thị Út Harmony Dance Studio #1

Sự kiện 258: Trung niên 1 - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:56:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
456 (M) Nguyễn Trung Hữu - (F) Phạm Kim Loan CLB khiêu vũ Tân Bình #1
284 (M) Nguyễn Xuân Chi - (F) Nguyễn Thị Quỳnh Điệp T&T Dancesport #1

Sự kiện 259: Trung niên 3 - Hạng E2 Latin - Chung kết

9 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:59:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 (M) Võ Văn Trung - (F) Đinh Thị Cúc Dance Passion #1
081 (M) Trần Anh Quang - (F) Lương Thị Công Thuỷ Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
039 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình dancesport TN #1
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
462 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Nguyễn Thị Út Harmony Dance Studio #1
476 (M) DƯ PHƯƠNG - (F) CAO THI MAI LOAN PHOENIX DIAMOND CENTER #1
117 (M) Trần Văn Quảng - (F) Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
364 (M) Lê Văn Sáu - (F) Hồ Thị Thu Hà Clb Khiêu Vũ Kbang #1
121 (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm CLB SAO VIỆT #1

Sự kiện 260: Trung niên 1 - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:59:15 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
456 (M) Nguyễn Trung Hữu - (F) Phạm Kim Loan CLB khiêu vũ Tân Bình #1
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1
505 (M) Nguyễn Minh Cảnh - (F) Hồ Thị Yến Học Viện Khánh Thi Academy #1

Sự kiện 261: Trung niên 3 - Hạng F1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:02:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
119 Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
060 TRẦN THỊ THÚY HẰNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 262: Trung niên 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:02:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Trần Trung Nghĩa Dance Passion #1
059 NGÔ HỒ CẨM TÚ ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1
472 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1

Sự kiện 263: Trung niên 1 - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:05:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
382 (M) Tăng Cẩm Huy - (F) Lê Hiệp Hoà CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
123 (M) Mai Hiếu Liêm - (F) Phạm thị Ngọc Thạch Clb PT Dancesport #1
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1

Sự kiện 264: Trung niên 2 - Hạng E1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:05:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
381 (M) Nguyễn Minh Hùng - (F) Lê Thị Thu Hằng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
405 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) huỳnh thị hồng xuyến CLB Tài Phượng #1

Sự kiện 265: Trung niên 3 - Hạng D1 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:09:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
216 (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Võ Văn Trung CLB Tài Phượng #1
081 (M) Trần Anh Quang - (F) Lương Thị Công Thuỷ Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà #1
396 (M) Huỳnh Văn Hoàng - (F) Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
285 (M) Nguyễn Mạnh Tiến - (F) Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport #1
462 (M) Phạm Hữu Danh - (F) Nguyễn Thị Út Harmony Dance Studio #1

Sự kiện 266: Trung niên 1 - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:09:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
456 (M) Nguyễn Trung Hữu - (F) Phạm Kim Loan CLB khiêu vũ Tân Bình #1
212 (M) Châu hồng phương - (F) Phạm thị nương PHONG NGÂN DanceSport #1

Sự kiện 267: Trung niên 1 - Hạng D1 Standard - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:15:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
382 (M) Tăng Cẩm Huy - (F) Lê Hiệp Hoà CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
383 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Phạm Thị Thu Hà CLB khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động #1
303 (M) Nguyễn Đăng Khoa - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết CLB DanceSport NVHLĐ Tp. Cần Thơ #1
405 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) huỳnh thị hồng xuyến CLB Tài Phượng #1

Sự kiện 268: Trung niên 3 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:22:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
119 Lê Thị Thanh Phương Clb Dancesport 369QB Đà Lạt #1
060 TRẦN THỊ THÚY HẰNG ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1

Sự kiện 269: Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:22:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
472 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1

Sự kiện 270: Trung niên 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:28:30 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 NGÔ HỒ CẨM TÚ ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1
472 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1

Sự kiện 271: Trung niên 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:31:45 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 NGÔ HỒ CẨM TÚ ĐỨC HÙNG DANCESPORT #1
472 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1
006 Trần Thị Chuyển SHINE DANCE #1

Sự kiện 272: Trung niên 2 - Hạng D1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:35:00 28/8

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
405 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) huỳnh thị hồng xuyến